NOVINKA! Liečebno-pedagogické pobyty.

V poslednom období pribúda počet detských klientov nielen s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami učenia, ale aj s pridruženou poruchou pozornosti, či ťažkosťami v správaní.

V našom centre sa neustále snažíme sledovať trendy a prinášať nové terapie či liečebné postupy. Na túto novinku sme sa preto veľmi tešili! Pripravili sme pre Vás:

LIEČEBNO-PEDAGOGICKÝ POBYT a TERAPEUTICKÝ POBYT PRE DETI S PAS

Všetky pobyty budú “ušité” na mieru pre každého klienta! Pobyt bude zameraný na podporu celkového vývinu dieťaťa, najmä na zlepšenie schopnosti spolupráce, správania a motivácie. Uskutoční sa v podnetnom prostredí, hravou formou, s dôrazom na rozvoj samostatnosti, sociálnych zručností a zvýšenie kompetencií dieťaťa. Pobyt ponúka aktivity na podporu jednotlivých percepčno-motorických a kognitívnych funkcií. A to najmä rozvoj hrubej a jemnej motoriky, reči a komunikácie, fonematického uvedomovania a sluchovej diferenciácie, predškolských zručností, grafomotoriky a koncentrácie pozornosti. Počas liečebno-pedagogickej intervencie taktiež využíva prvky expresívnych terapií, predovšetkým arteterapie, ergoterapie a psychomotorickej terapie.

   

 

Pobyty budú prebiehať týždennou formou od pondelka do piatku s trvaním 2.5 hodiny denne.

S deťmi budeme počas pobytov pracovať s nasledovnými terapiami: Terapia hrou, Ergoterapia, prvky Psychomotorickej terapie, prvky Arteterapie, princípy a metódy ABA, Rozvoj pozornosti KUPREV, KUPOZ, Fonematické uvedomovanie (EĽKONIN), rozvoj hrubej, jemnej motoriky, grafomotoriky, Bazálna a orofaciálna stimulácia, Canisterapia, metóda Sindelar, metóda FIE/MIU či Snoezelen.

Chcete vedieť či je pre vaše dieťatko vhodný takýto pobyt? Vyplňte priložený dotazník, pošlite nám ho späť na: centrum@pomocdruhemu.sk a my vás budeme kontaktovať.  dotazník predškoláci, dotazník školský vek .

Všetky otázky k pobytom vám radi zodpovieme emailom alebo telefonicky na 0905 960 856.