Cenník terapií platný od 8.1.2024

 

Program TheraSuit
Týždňový pobyt 610 EUR
2-týždňový pobyt 1100 EUR

Rehabilitačný TheraSuit pobyt prebieha týždenne od pondelka do piatku a trvá 3,5 hodiny, pričom začiatok cvičenia je o 8:00 alebo o 12:00. TheraSuit program v Centre Natália je určený pre deti a mladých dospelých vo veku od 3 do 29 rokov. Cvičenie prebieha v špeciálnom terapeutickom obleku TheraSuit pod vedením dvoch až troch fyzioterapeutov. Program zahŕňa intenzívne cvičenie v rozsahu 2 hodiny, doplnkové terapie: kyslíková terapia, termoterapia, neuromobilizácia, snoezelen terapia, canisterapia, bioptronová terapia, rTMS terapia, OmniHi5 neurostimulácia, Walkaid neurostimulácia, kraniosakrálna terapia, kryoterapia, kineziotaping, termo-rašelinové zábaly. Program je individuálne prispôsobený potrebám konkrétneho klienta. Pred nástupom na pobyt je možné dohodnúť si vstupnú bezplatnú konzultáciu.

 

Program TheraSuit MINI
Týždňový pobyt 450 EUR

Rehabilitačný TheraSuit pobyt prebieha týždenne od pondelka do piatku a trvá 2 hod., 15 min. a je určený pre deti vo veku od 3 rokov. Cvičenie prebieha v špeciálnom terapeutickom obleku TheraSuit pod vedením dvoch fyzioterapeutov. Program zahŕňa intenzívne cvičenie v rozsahu 1,5 hodiny, doplnkové terapie: kyslíková terapia, termoterapia, neuromobilizácia, canisterapia. Program je individuálne prispôsobený potrebám konkrétneho klienta. Pred nástupom na pobyt je možné dohodnúť si vstupnú bezplatnú konzultáciu.

 

Rehabilitačný Bobath pobyt
Týždňový pobyt 450 EUR

Rehabilitačný Bobath pobyt prebieha týždenne od pondelka do piatku a trvá 2,5 hodiny. Bobath pobyt je určený pre deti od narodenia do zhruba 8 rokov. Cvičenie prebieha pod vedením dvoch fyzioterapeutov. Program zahŕňa cvičenie v rozsahu 1,5 hodiny, doplnkové terapie: neuromobilizácia, kyslíková terapia, termoterapia, bazálna stimulácia, canisterapia. Program je individuálne prispôsobený potrebám konkrétneho klienta. Pred nástupom na pobyt je možné dohodnúť si vstupnú bezplatnú konzultáciu.

 

Liečebno-pedagogický pobyt a Terapeutický pobyt pre deti s PAS
Týždňový pobyt 400 EUR

Liečebno-pedagogický pobyt/Terapeutický pobyt pre deti s PAS prebieha týždenne od pondelka do piatku a trvá 2,5 hodiny. Pobyt je vhodný pre deti v predškolskom aj školskom veku. Pobyt je zostavený individuálne pre konkrétne dieťa na základe vyplneného vstupného dotazníka a osobnej vstupnej konzultácie. Počas pobytu je možné absolvovať nasledovné terapie: terapia hrou, ergoterapia, prvky psychomotorickej terapie, prvky arteterapie, princípy a metódy ABA, rozvoj pozornosti KUPREV, KUPOZ, Fonematické uvedomovanie (EĽKONIN), rozvoj hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, Bazálna a orofaciálna stimulácia, canisterapia, metóda Sindelar, metóde FIE/MIU, či snoezelen.

 

Ambulantné terapie
Vstupná konzultácia s fyzioterapeutom zadarmo
Bobath koncept 45 min 35 EUR
Ambulantná fyzioterapia 45 min 35 EUR
Ambulantná fyzioterapia 90 min 60 EUR
rTMS terapia (1 podanie) 15 EUR
Kraniosakrálna terapia 30 min 25 EUR
Kraniosakrálna terapia 60 min 45 EUR
Kinesiotaping (jedna časť tela) 7 EUR
Snoezelen terapia 45 min 30 EUR
Bazálna stimulácia 45 min 35 EUR
Kyslíková terapia 30 min 10 EUR
Termoterapia 30 min 10 EUR
Podoskopické vyšetrenie a vyhotovenie snímku 20 min 15 EUR
Podoskopické vyšetrenie, vyhotovenie snímku + cvičebný plán 45 min 25 EUR

 

Špeciálnopedagogické intervencie
Vstupná špeciálno-pedagogická konzultácia zadarmo
Špeciálno-pedagogická intervencia 45 min 35 EUR
Vystavenie špeciálno-pedagogickej správy 25 EUR
Biofeedback – vstupná diagnostika 40 – 60 EUR
Biofeedback – rediagnostika 40 – 60 EUR
Biofeedback tréning 45 min 30 EUR
Intervencie s využitím ABA  35 EUR
INPP – diagnostika 135min 115 EUR
INPP – skríning 45 min 45 EUR
INPP – rediagnostika 45min  45 EUR
INPP – rediagnostika 90 min 65 EUR
Sindelar metóda – vstupná konzultácia zadarmo
Sindelar metóda – diagnostika 90 – 135 min 95 EUR
Sindelar metóda – tréning 90 min 65 EUR
AIT/FST Intenzívny sluchový tréning 10 dní 200 EUR
AIT/FST záloha za požičanie príslušenstva na domáci tréning 500 EUR

 

Storno poplatky ambulantných terapií
Storno termínu menej ako 24 hod. pred termínom 10 EUR

 

Storno poplatky pobytových terapií
Storno poplatky pobytových terapií sa riadia osobitnými pravidlami.