REHABILITAČNÉ CENTRUM NATÁLIA

Centrum Natália je súkromné neziskové zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje odbornú rehabilitačnú starostlivosť od roku 2016. Vznik rehabilitačného centra je úzko spojený s činnosťou Nadácie Pomoc druhému, ktorá sa od svojho vzniku venuje pomoci rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Myšlienka poskytovať klientom cenovo dostupné rehabilitačné služby pre deti, vznikla na základe dlhodobých skúseností a kontinuálneho dialógu s rodinami. Za vznikom Centra Natália stojí zakladateľ Nadácie Pomoc druhému a filantrop Július Horváth a vtedajšia zamestnankyňa nadácie Janka Klimeková.

Poslaním Centra Natália je odborná fyzioterapeutická a špeciálno-pedagogická pomoc klientom už od útleho veku pod vedením kvalifikovaného personálu v príjemnom a útulnom prostredí. Hlavnými piliermi, na ktorých stojí centrum, sú kvalifikovaní a motivovaní terapeuti, interdisciplinárna spolupráca terapeutov pri starostlivosti o klienta, individuálny prístup rešpektujúci požiadavky a predstavy klienta a priateľská rodinná atmosféra. Naše centrum neustále vyhľadáva nové liečebné postupy, terapie a technológie s cieľom maximalizovať pre klienta možnosti komplexných odborných služieb pod jednou strechou.