Náš tím

Svojim klientom chceme poskytovať kvalitné fyzioterapeutické a špeciálnopedagogické služby. Hlavnými piliermi nášho centra sú kvalifikovaní a motivovaní terapeuti, interdisciplinárna spolupráca terapeutov pri starostlivosti o klienta, individuálny prístup rešpektujúci požiadavky a predstavy klienta, a to všetko v priateľskej a láskavej atmosfére.

FYZIOTERAPEUTICKÝ TÍM


Nela Hrčková

PHDR. NELA HRČKOVÁ

Hlavný fyzioterapeut, certifikácia Advanced TheraSuit method®

Nelka ukončila magisterské štúdium v odbore fyzioterapia na SZU v Bratislave a doktorandské štúdium v odbore zdravotnícke vedy. Má prax od roku 2016. Získala certifikát na používanie metódy Therasuit® ako aj nadstavbový certifikát Advanced TheraSuit method®. Absolvovala školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid, kurz Bazálnej stimulácie a kurz Snozelen. V Centre Natália vedie intenzívne rehabilitačné pobyty s použitím obleku TheraSuit.


Mirka Spáčilová

BC. MIRKA SPÁČILOVÁ

Hlavný fyzioterapeut, certifikácia Bobath koncept a Advanced Baby Bobath, certifikácia Advanced TheraSuit method®

Mirka ukončila nadstavbové štúdium v odbore diplomovaný fyzioterapeut na SZŠ v Trnave a odbor fyzioterapia na UCM v Trnave. Získala certifikát na používanie metódy TheraSuit®, absolvovala kurz Kinesiotaping, kurz Snoezelen a kurz Hra ako terapia. Absolvovala Základný kurz Bobath koncept a úspešne ukončila aj jeho nadstavbu – Advanced Baby Bobath pod hlavičkou Európskej asociácie Bobath terapeutov. Má prax od roku 2004. V Centre Natália vedie ambulantné a pobytové Bobath terapie.


Michaela Balážová

BC. MICHAELA BALÁŽOVÁ

Hlavný fyzioterapeut, certifikácia Advanced TheraSuit method®

Miška ukončila štúdium na UCM v Trnave v odbore fyzioterapia. Má prax od roku 2016. Získala certifikát na používanie metódy Therasuit® ako aj nadstavbový certifikát Advanced TheraSuit method®. Absolvovala kurz Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře (DNS) úroveň A, B, kurz Snoezelen, školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid a kurz Bazálnej stimulácie. V Centre Natália vedie intenzívne rehabilitačné pobyty s použitím obleku TheraSuit.


Lucia Štetinová

MGR. LUCIA ŠTETINOVÁ

Fyzioterapeut

Lucka ukončila magisterské štúdium v odbore fyzioterapia na UCM v Trnave. Má prax od roku 2017. Absolvovala kurz Kinesiotaping, kurz Reflexná masáž chodidiel, kurz Segmentová reflexná masáž a kurz Snoezelen a školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid. V Centre Natália pôsobí ako fyzioterapeut pri intenzívnych rehabilitačných pobytoch s použitím obleku TheraSuit.


Samuel Svitana

MGR. SAMUEL SVITANA

Fyzioterapeut

Samo ukončil štúdium v odbore fyzioterapia na UCM v Trnave. Absolvoval kurz Snoezelen a školenie na používanie neurostimulátora OmniHi5 a WalkAid. V Centre Natália pôsobí ako fyzioterapeut pri intenzívnych rehabilitačných pobytoch s použitím obleku TheraSuit a obsluhuje prístroj na podávanie rTMS terapie.


Stanislava Hausová

Mgr. DOMINIKA BAŠOVSKÁ

Fyzioterapeut

Dominika ukončila štúdium v odbore fyzioterapia na UCM v Trnave a je najčerstvejším členom nášho tímu. Pôsobí ako fyzioterapeut pri intenzívnych rehabilitačných pobytoch s použitím obleku TheraSuit.


Stanislava Hausová

Mgr. ĽUBICA DRŽÍKOVÁ

Fyzioterapeut

Ľubka ukončila štúdium v odbore fyzioterapia na SZU v Bratislave. Absolvovala kurz kinesiotaping a kurz Snoezelen. Má prax od roku 2015. V Centre Natália pôsobí ako fyzioterapeut pri ambulantných a pobytových terapiách s využitím Bobath konceptu.

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÝ TÍM


Erika Cibulková

MGR. ERIKA CIBULKOVÁ

Špeciálny pedagóg

Erika má ukončené vzdelanie v odbore Špeciálna predškolská pedagogika na Trnavskej univerzite a v odbore Špeciálna pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala kurz Bazálnej stimulácie a nadstavbový kurz Bazálnej a orofaciálnej stimulácie, Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, kurz Snoezelen (práca v multisenzorickom prostredí), kurz Senzorickej intergrácie v pedagogike a v špeciálnej pedagogike a program Základy aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) na Masarykovej univerzite v Brne. Pri práci s detským klientom používa aj metódy Augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (baby signs, GRID3). V roku 2018 získala certifikáciu 1. stupňa v terapii EEG Biofeedback (neurofyziológia) a v roku 2021 získala certifikát na vykonávanie INPP terapie, ktorá sa zameriava na odstránenie alebo zmiernenie príčin neuromotorickej nezrelosti. Má 10-ročnú prax.


Janka Chalányová

MGR. JANA CHALÁNYOVÁ

Špeciálny pedagóg

Janka má ukončené vzdelanie v odbore Špeciálna pedagogika na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe. V roku 2014 získala certifikát na používanie metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE). V roku 2015 sa stala certifikovanou trénerkou Sindelar metódy, ktorá je zameraná na deficity čiastkových funkcií ako príčiny porúch učenia a správania. V roku 2018 absolvovala nadstavbu FIE II a o rok na to FIE Basic, ktorý je určený pre deti vo veku od 3 do 8 rokov. Niekoľko rokov sa venovala výcviku socioterapie a je zapísaná v zozname socioterapeutov Slovenska. Viac ako 10 rokov pôsobila ako profesionálny rodič a momentálne pôsobí aj ako koordinátorka klubu náhradných rodín. Absolvovala kurz Bazálnej stimulácie a kurz Snoezelen (práca v multisenzorickom prostredí). Janka má bohaté skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nadobudla v školských zariadeniach a v centre špeciálno-pedagogického poradenstva a niekoľko rokov organizovala rozvojové tábory pre bežné deti aj pre deti so špeciálnymi potrebami.

ADMINISTRATÍVA

Julo Horváth
ING. JÚLIUS HORVÁTH
Zakladateľ, štatutár
Laura Vjaterová
MGR. LAURA VJATEROVÁ
Prevádzkový manažér
Ľubica Chnápková
MGR. ĽUBICA CHNÁPKOVÁ
Sociálne siete
Magdaléna Majzlová
MAGDALÉNA MAJZLOVÁ
Administratívny pracovník