Špeciálno-pedagogické terapie

Cieľom individuálnej špeciálno-pedagogickej intervencie je rozvoj základných zručností a schopností dieťaťa. Je to pravidelná činnosť, pri ktorej špeciálny pedagóg  pozitívne pôsobí  na dieťa a podporuje jeho vývin vo všetkých oblastiach. Obsah špeciálno-pedagogickej intervencie sa individuálne prispôsobuje možnostiam a potrebám konkrétneho dieťaťa.

Pri práci s dieťaťom sa využívajú rôzne terapeutické postupy. Každá terapia je individuálna a v závislosti od potrieb dieťaťa sa uplatňujú rôzne metódy.

V našom centre ponúkame nasledovné špeciálno-pedagogické terapie:

  • špeciálno-pedagogická intervencia (45 min.)
  • logopedická intervencia (45 min.)
  • Biofeedback (45-120 min.)
  • Intervencie s využitím ABA
  • INPP – terapia neuromotirickej nezrelosti
  • a ďalšie