NOVINKA! Skupinové hodiny fonematického uvedomovania

„Proces čítania a písania sa začína oveľa skôr ako dieťa nastúpi do školy. „

Preto sme si pre Vás milí naši klienti, pripravili skupinové kurzy Fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, pre deti predškolského veku.

Kurz je určený pre:

– všetky deti od 5 rokov, ako príprava na čítanie a písanie,

– pre predškolákov v MŠ,

– pre deti s odloženou školskou dochádzkou,

– deti s dysláliou, narušeným vývinom reči,

– s potenciálnou poruchou učenia,

– deti z bilingválneho prostredia,

– deti so špeciálnymi potrebami (v rámci IVP).

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina je metóda, ktorá na rozdiel od tradičných prístupov k čítaniu, učí deti chápať podstatu čítania slov. Fonémy a grafémy sa v metodike zavádzajú systémovo: slabiky, samohlásky krátke a dlhé, dvojhlásky, spoluhlásky tvrdé a mäkké, atď…Dieťa má možnosť oboznámiť sa so základmi pravopisných princípov hravou formou.

Metodika, ako celok pozostáva z 33 lekcií v predgrafémovej časti a z 39 lekcií v grafémovej časti. Dá sa realizovať počas jedného roka v optimálnom režime dve lekcie týždenne (72 lekcií za 34 týždňov). Pracuje sa v malých skupinách, maximálne 2 – 3 deti.

Metodiku, možno absolvovať :

– len prvú (predgrafémovú) časť, v rozsahu 33 lekcií,

– prvú (predgrafémovú) aj druhú (grafémovú) časť, v rozsahu 72 lekcií.

Viac informácií Vám radi poskytneme na tel. čísle 0905 960 856.