Ambulantná rTMS terapia pre pacientov nášho centra ako prvá na Slovensku!

rTMS terapia (repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia) sa zameriava na ovplyvnenie mozgovej činnosti pomocou pulzného magnetického poľa. Magnetické pole je vytvárané indukčnou cievkou, ktorá sa prikladá k hlave nad špecifickou oblasťou mozgovej kôry. Výsledkom terapie je obnova poškodených nervových spojení a zlepšenie fungovania mozgu. Terapia je určená pre klientov od 3 rokov, ktorí majú rôzne vývojové či traumatické postihnutia mozgu. rTMS terapiu v Centre Natália indikuje a nastavuje psychológ a kognitívny neurovedec prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD. Na podávanie rTMS terapie sú vyškolení naši zamestnanci.

Kombinácia  rTMS terapie s rehabilitačným cvičením, ktoré v Centre Natália môžu klienti absolvovať buď pobytovo alebo ambulantne, napomáha pri regenerácii svalstva a uvoľňovaní spasticity. Metóda je ambulantná, bezbolestná a nevyžaduje si anestézu ani podávanie sedatív, takže pacient sa ihneď po ošetrení môže vrátiť ku každodennému životu. Tieto výsledky potvrdzuje i zahraničná prípadová štúdia, v ktorej 13 ročné dievčatko so spastickou kvadruparézou podstúpilo počas jedného roka rehabilitačnú liečbu v kombinácii s rTMS terapiou. Odporúčaných je zväčša cca 10-15 sedení, pričom každé sedenie trvá cca 20 minút.

Využitie rTMS pri liečbe depresie. V súčasnosti je rTMS indikovaná na liečbu farmakorezistentnej veľkej depresie, ale keďže sa môže kombinovať s inou liečbou (napr. psychofarmakami či psychoterapiou), je veľmi vhodná aj ako doplňujúca liečba depresie spolu s psychofarmakami. Novšie práce (v ktorých sa podarilo prekonať limitácie starších výskumov) preukazujú potešujúce výsledky na úrovni 40 až 55 % dosiahnutých terapeutických odpovedí a 30 až 35 % úrovne dosiahnutých remisií (pozri napr. Downar J, Daskalakis J. New Targets for rTMS in Depression: A Review of Convergent Evidence. Brain Stimulation. 2013; 6: 231–240). Pre zabezpečenie dostatočného efektu rTMS je potrebné realizovať minimálne 15 sedení v trvaní cca 20 minút. Podávajú sa raz denne, obvykle každý pracovný deň. Ukazuje sa, že čím dlhšia liečba v počte dní, tým vyššia efektivita tohto typu liečby.

Ak máte záujem o túto terapiu, pošlite nám prosím vašu najnovšiu neurologickú/psychiatrickú správu na e-mail: centrum@pomocdruhemu.sk. Následne Vás budeme kontaktovať, či je pre Vaše dieťa/Vás terapia vhodná a dohodnete si bezplatnú konzultáciu s našimi odborníkmi, ktorí stanovia presný priebeh terapie (intenzitu, dĺžku, miesto aplikácie).