REHABILITÁCIA PRE DOSPELÝCH KLIENTOV

Naše rehabilitačné centrum rozšírilo svoju ponuku ambulantných terapií o rehabilitácie pre dospelých klientov.

Rehabilitácia je vhodná pre dospelých klientov:

  • po cievnej mozgovej príhode (CMP)
  • po úrazoch
  • po operáciách pohybového aparátu

Spolupráca s dospelým klientom začína vstupnou konzultáciou s fyzioterapeutmi, ktorá pozostáva zo vstupnej anamnézy, vyšetrenia pohybového aparátu a následného určenia pohybovej zdatnosti klienta. Pri zostavovaní fyzioterapeutického plánu plne rešpektujeme aj klientovu predstavu a jeho preferencie.

 

Čo ponúkame:

  • individuálne zostavený fyzioterapeutický plán
  • možnosť cvičenia v špeciálnom obleku TheraSuit (ak nie sú u klienta kontraindikácie)
  • neurostimulácia prístrojmi OmniHi5 a WalkAid
  • repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS terapia)
  • ďalšie doplnkové terapie ako oxygenoterapia, termoterapia, bioptronová terapia, klasická masáž, kraniosakrálna terapia
  • edukácia klienta ako cvičiť v domácom prostredí
  • v prípade potreby poskytujeme aj špeciálnopedagogickú intervenciu zameranú na kognitívny rozvoj funkcií klienta.

A prečo nás fyzioterapia s dospelým klientom tak veľmi baví? „Dospelý klient k nám prichádza motivovaný a odhodlaný pracovať na sebe, pretože sa chce vrátiť späť do života, ktorý žil pred tým. Radosť a vďaka, ktorú od nich dostávame, nás veľmi motivuje a poháňa vpred.“

V prípade záujmu vám radi poskytneme informácie na telefónnom čísle 0905 960 856. Vstupná konzultácia je u nás zadarmo!