Prinášame nové špeciálno-pedagogické metódy!

Reflektujeme na potreby a požiadavky rodičov našich malých klientov a preto sa veľmi tešíme, že Vám môžeme ponúknuť nové vzdelávacie metódy.

Terapia hrou

Počas terapie hrou terapeut vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je pre deti najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Deti využívajú hru na objavovanie a učenie sa nových vecí. Pri terapii hrou sú deťom poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Hračky sa používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. V hre deti vyjadrujú to, čo si myslia a čo cítia.

Terapia hrou je vhodná pre deti:
– ja pre tie najmenšie (od cca 1 roka veku)
– s PAS, ADHD/ADD
– narušenou komunikačnou schopnosťou
– oneskoreným vývinom reči
– poruchami správania a emócií

    

Metóda dobrého štartu

Je určená pre deti v predškolskom veku. Sleduje rozvoj psychomotoriky vo všetkých aspektoch. Je založená na akusticko-opticko-motorickej stimulácii. Všetky tieto zložky v nej zohrávajú svoju úlohu. Zraková zložka je zameraná na rozlišovanie grafických tvarov. Pohybová zložka je postavená na vykonávaní gest stvárňujúcich grafické znaky v súlade s rytmom piesne. Sluchová zložka je zameraná na rozvoj vnímania rytmu melódie. Metóda má vplyv na úpravu sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavú orientáciu a rozvoj motorických funkcií, ako aj na rozvoj fonetického uvedomenia a rozvoj komunikačných zručností. Metóda je spracovaná do 25 lekcií, stretnutia sú 1 krát do týždňa 45 minút.

Kupoz

Je program pre rozvoj pozornosti pre deti od 8 do 12 rokov. Ťažisko programu je v domácej práci, kedy spoločne pracuje rodič s dieťaťom pod vedením odborníka. Program trvá 15 týždňov – pracuje sa denne cca 15 minút, 1x za 14 dní inštruktáž u odborníka. Cvičenia sú hravé a deti bavia.

Program Kupoz je vhodný pre deti:

– s PAS, ADHD/ADD
– logopedickými problémami
– pomalším psychomotorickým tempom
– ťažkosťami v oblasti správania a emócií

Všetky spomínané terapie vedie naša liečebná pedagogička Lucka, ktorá má 20-ročnú odbornú prax.
Pre viac informácií o metódach či rezervácii termínov nás kontaktuje na: 0905 960 856.