Priestory rehabilitačného centra Natália

Posledný júnový týždeň roka 2016 sa niesol v znamení finálnych úprav v priestoroch novootvoreného rehabilitačného centra Natália na Pribinovej ulici 18 v Hlohovci. K zariadeniu rehabilitačných priestorov prispela finančným darom Nadácia Pomoc druhému aj Nadácia Slovenskej sporiteľne. Príjemná atmosféra spojená s funkčnosťou miestností, v ktorých deti s detskou mozgovou obrnou trávia značnú časť svojho života, bola prioritou. Vznikli  tak štyri rehabilitačné miestnosti na rôzne typy cvičenia. Malí pacienti môžu u nás v centre využívať atmosféru domáckeho prostredia s možnosťou najnovších rehabilitačných metód. Cvičenia TheraSuit sa vykonávajú v troch samostatných miestnostiach a  Bobath koncept v jednej. Postupom času pribudli ďalšie miestnosti na: Snoezelen terapiu, rTMS terapiu, špeciálnopedagogickú a logopedickú terapiu, ambulantné terapie a na ďalšie doplnkové procedúry.

Priestory centra Natália spĺňajú všetky požiadavky klientov na modernú rehabilitáciu, s najnovšími cvičebnými metódami. Rehabilitačné metódy nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, preto sa centrum snaží orientovať aj na doplnkové služby rodinám detí s detskou mozgovou obrnou v oblasti sociálnej, právnej, finančnej. Rehabilitačné pobyty či ambulantné terapie sú pre deti s detskou mozgovou obrnou veľmi dôležité, no rodičia nesmú zabúdať na to, že vhodné domáce cvičenia a cielené hry musia byť súčasťou života týchto detí. Naše fyzioterapeutky na požiadanie  zaškolia rodičov, ako správne s dieťaťom cvičiť doma, ako ho zaujať a motivovať. Spokojnosť pacientov je najdôležitejším kritériom a hlavným cieľom fungovania centra.