Okienko špeciálneho pedagóga

Milí rodičia, radi by sme Vás informovali, že sme vytvorili podpornú FB skupinu s názvom „Okienko špeciálneho pedagóga“. Cieľom skupiny je prinášať Vám aktuálne informácie o nových metódach a prístupoch, názoroch rôznych odborníkov, naše skúsenosti a úvahy o niektorých možných príčinách a súvislostiach narušenej komunikačnej schopnosti u detí s PAS, ADHD, ADD a neuromotorickou nezrelosťou. Rovnako však bude skupina dávať priestor pre vaše podnety do diskusie, zdieľanie skúseností, či tipy na rozvoj detí v domácom prostredí.

Cesta každého dieťaťa so špeciálnymi potrebami je individuálna a našou úlohou je rešpektovať túto individualitu a umožniť dieťaťu vhodnými metódami a prístupmi napredovať a dosiahnuť svoj maximálny rozvoj vo všetkých oblastiach. Veríme, že aj táto skupina prispeje svojou troškou k rozvoju Vašich detí.
Link na skupinu: https://www.facebook.com/groups/793896711952113

Príspevky bude pripravovať náš špeciálno-pedagogický tím a vybrané články budeme uverejňovať aj v tejto sekcii.