NOVINKA! ? SLUCHOVÝ TRÉNING v Centre Natália

AIT/FST je medzinárodné pomenovanie (Auditory integration training/ Filtered sound training).
Ide o elektronicky modulovanú hudbu, ktorá je randomizovaná špeciálnym softvérom. Pre sluchový a nervový systém má podobný účinok ako dobre štruktúrované cvičenie pre naše svaly.
Energia zo zvuku stimuluje nervové bunky – neuróny, a tým zlepšuje ich schopnosť na vnímanie, prenos a spracovanie auditívnych informácií.

    

AIT/FST tréning sa odporúča ak dieťa:

 • má 3 roky a ešte nerozpráva,
 • má problémy s porozumením hovorenej reči,
 • nereaguje na slovné pokyny, prípadne reaguje oneskorene,
 • verbálne pokyny pochopí až po viacerých opakovaniach,
 • nedokáže sa sústrediť na verbálne informácie,
 • aj ten najmenší zvuk ho môže ľahko rozptýliť,
 • vyhýba sa davu ľudí,
 • vystraší ho zvuk, ktorý iným nevadí, zakrýva si uši,
 • na rôzne zvuky reaguje skôr ako ostatní,
 • má ťažkosti s písaním a čítaním,
 • s ťažkosťami reprodukuje verbálne informácie (nedokáže reprodukovať detské riekanky, piesne),
 • má problémy s disciplínou a správaním,
 • má problém s formuláciou myšlienok.

Tréning sa odporúča u detí s NKS, autizmom, ADHD, dyslexiou, dysgrafiou, poruchami senzorickej integrácie a poruchami správania.

Výsledkom aplikovania AIT/FST metódy sú:

 • porozumenie a vnímanie reči sa zlepšuje, z čoho vyplýva, že dieťa reaguje rýchlejšie,
 • zlepšuje sa verbálna pamäť, pravopis a čítanie,
 • metóda má priaznivý vplyv na rozvíjanie reči,
 • dieťa prostredníctvom absolvovania tejto metódy presnejšie vníma hlásky, čo vedie k tomu, že jeho artikulácia sa taktiež zlepšuje,
 • znižuje sa sluchová hypersenzitivita,
 • hluky, zvuky z vonkajšieho prostredia, ktoré pozornosť dieťaťa odvádzali, ho menej rušia,
 • príliš hlasná reč a veľa reči ho menej rušia,
 • jeho pozornosť sa zlepšuje, je odolnejšie voči záťaži, prežíva viac úspechov,
 • jeho rovnováha sa zlepšuje, činnosti, ako je hojdanie a točenie znáša lepšie, z čoho vyplýva, že jeho koordinácia pohybov sa taktiež zlepšuje,
 • dieťa vo svojom živote prežíva pohodu, zlepšuje sa jeho správanie, je vytrvalé a stáva sa kooperatívnejším,

Zvyčajný postup AIT/FST tréningu:

 • Vyplníte skríningový dotazník, ktorý doplníte ďalšími odbornými posudkami, ako napríklad: výsledky ORL vyšetrení, správu od logopéda, a podobne.
 • Následne absolvujete konzultáciu, buď osobne alebo telefonicky, kde si terapeut doplní potrebné informácie. Ak je možné a potrebné, dohodnú sa ďalšie vyšetrenia, testy, závisle od veku a problému dieťaťa/klienta.
 • Aby sa tréning mohol začať je nevyhnutné absolvovať ORL vyšetrenie, a mať negatívny nález nie starší ako 7 dní. Jedná sa o zdravotný status ucha, nie o vyšetrenie sluchu. Trénovať môžeme len zdravé uško.
 • Prvé sedenie/počúvanie sa absolvuje s terapeutom. Počúvanie prebieha 10 dní, dvakrát počas dňa po dobu 30 minút s prestávkou medzi dvomi počúvaniami – minimálne 3 hodiny.
 • Po ukončení aktívnej – 10 dňovej – časti tréningu, začína obdobie  kedy sa impulzy integrujú do nervového systému.
 • Trvá 3 – 5 mesiacov. Samozrejme, toto je u každého dieťaťa/klienta individuálne, zmeny môžu nastať už aj počas prvých 10 dní.
 • Po ukončení tréningu do 4 mesiacov je vhodné absolvovať kontrolné testy.
 • Opakovanie terapie je možné najskôr po 6 mesiacoch.

Metódu AIT vypracoval Francúzsky otorinolaryngológ Dr. Guy Berard, ktorý trpel progresívnou stratou sluchu. Na základe svojich výskumov z dlhoročnej praxe zostrojil prístroj, ktorý nazval AUDIOKINETRON. Toto zariadenie slúžilo na prehrávanie hudby ktorú upravovalo tak, že nepredvídateľne zvýrazňovalo alebo potláčalo vysoké a nízke frekvencie a takto vytváralo „masáž” pre uši. Rosalie Seymour spolupracovala s Berardom, a neskôr keď to rozvoj výpočtovej techniky umožnil vytvorila počítačovú verziu Audiokinetronu, ktorú nazvala: FST (Filtered Sound Training).

Najnovším vývojom je od roku 2017 tabletový variant, ktorý dostal meno PortaFST.

Pozitívny vplyv AIT/FST potvrdzuje viac ako 28 klinických štúdií.

AIT/FST nie je liečba, ale podporná metóda, ktorá je užitočným nástrojom pri problémoch vnímania a spracovaní auditívneho impulzu. Pomáha prekonávať problémy pozornosti a správania sa. AIT/FST nenahrádza logopedickú alebo inú intervenciu.

Tréning vedie naša certifikovaná špeciálna pedagogička Erika.