TheraSuit metóda

TheraSuit metóda pomáha deťom k správnym pohybom a správnemu držaniu tela. Nerobíme pohyby za Vaše dieťa, ale napomáhame im k správnym nácvikom pohybov za menšieho úsilia. Súčasťou TheraSuit programu sú i ďalšie podporné terapie a individuálny prístup.

To, ako musí byť náročné niekoľko hodinové cvičenie pre dieťa, ktoré ako každé iné túži chodiť, hrať sa a behať s ostatnými deťmi, si môžeme iba predstaviť. Preto sa snažíme deti motivovať hravo a rozvíjať ich senzomotorické schopnosti. Navštívte našu fotogalériu a pozrite sa ako u nás prebieha cvičenie TheraSuit.

Čo je TheraSuit?

Jedná sa o komplexný, vysoko špecializovaný prístup k liečbe pre pacientov, ktorí majú neurologické postihnutie v dôsledku cievnej mozgovej príhody, detskú mozgovú obrnu, vývojové oneskorenie a traumatické poranenia mozgu.

Pri cvičení sa využíva oblek TheraSuit, tzv. rehabilitačná cvičebná klietka a cvičenie v pružných lanách, vďaka ktorým dieťa vzpriamene stojí, chodí alebo poležiačky na rehabilitačnom stole dochádza k nácviku správnych pohybov. Navyše cvičenie v pružných lanách (tzv. pavúku) je pre deti veselé a hravé.

Čo je cieľom TheraSuit?

Metóda TheraSuit umožňuje nácvik správnych pohybov aktívnym využívaním všetkých svalových skupín vyvážením svalov, ktoré používa i tých, ktoré nepoužíva, resp. používa nesprávne. Existujúce patologické synergie sa zrušia a vytvoria sa nové normalizované sekvencie reflexov. Kľúčovým prvkom je posilňujúci program, vytvorený pre klienta na základe jeho individuálnych potrieb, silných a slabých stránok.

Terapia prispieva k normalizácii svalového tonusu, naučeniu správnych pohybov, rozvoju hrubej a jemnej motoriky umožňuje čo najsprávnejšie držanie tela a v neposlednom rade je cieľom terapie väčšia samostatnosť detí s detskou mozgovou obrnou a inými neurovývojovými poruchami.

Ako prebieha cvičenie TheraSuit?

POBYTOVÝ THERASUIT PROGRAM

Cvičenie je možné absolvovať v 2 a 3 týždňových pobytoch, pripravená je aj možnosť ubytovania v centre mesta. Cvičenie v obleku trvá 3,5 hodiny denne.

Každý deň rehabilitačný program zahŕňa:

 • kyslíkovú terapiu,
 • termoterapiu,
 • neurostimuláciu,
 • cvičenie v špeciálnych terapeutických oblekoch TheraSuit v trvaní 2 hodín  (cvičenie pomocou systému kladiek a cvičenie v systéme „spider“),
 • bioptronovú terapiu.

 

AMBULANTNÉ THERASUIT CVIČENIE

Individuálna liečebná metóda TheraSuit rozvíja stimuláciou centrálnej nervovej sústavy, dôležité funkcie potrebné pre pohyb v každodennom živote. Intenzívna liečba  v centre trvá dva až tri týždne. „Dozvuky“ cvičenia sa prejavujú aj v priebehu ďalších týždňov po ukončení terapie. Aby efekt, ktorý dosiahnete intenzívnym cvičením po pár týždňoch nevyprchal, môžete využiť ambulantnú formu cvičenia v oblekoch v trvaní 90 minút. Takéto cvičenie pomáha udržať dlhodobejšie správne držanie tela, hrubú a jemnú motoriku a v neposlednom rade aj väčšiu samostatnosť pacientov.

Pre koho je určené cvičenie TheraSuit?

 • Detská mozgová obrna
 • Oneskorený vývoj
 • Spasticita
 • Hypotonia
 • Pacienti po cievnej mozgovej príhode
 • Traumatické poranenie mozgu
 • Poranenie miechy
 • Neuromuskulárne poruchy
 • Ataxia
 • Atetóza
 • Iné neprogresívne neurologické poruchy a syndrómy