AMBULANTNÉ TERAPIE v Centre Natália

Od otvorenia nášho centra sme neustále zbierali skúsenosti a postrehy nielen naše, ale hlavne rodičov detí, ktoré navštevujú centrum. Spracovali sme veľa podnetov, pripomienok, návrhov a ako prvý  na Slovensku sme sa v roku 2017 rozhodli rozšíriť naše služby o niečo nové a žiadané. AMBULANTNÉ TERAPIE!

Počas celého pôsobenia nášho centra sa snažíme nabádať rodičov k tomu, aby nezanedbávali cvičenie v domácom prostredí, mimo rehabilitačných pobytov. Vieme, že je to často veľmi náročné, že nie vždy sa rodičom alebo deťom chce, že často nemajú na to vhodné podmienky, prípadne cvičebné pomôcky. Po týchto zisteniach sme sa rozhodli časť ich starostí prevziať na seba a zaradili sme do našich služieb aj terapie, ktoré je možné absolvovať ambulantne. To znamená, že sa môžete objednať na určitú hodinu, ktorá vám vyhovuje a taktiež vybrať si terapiu, ktorá sa vám doma zvláda ťažšie, prípadne skombinovať aj viacero terapií.

V rámci týchto cvičení máte možnosť využiť nasledovné ambulantné terapie:

  • ambulatný Bobath koncept (45 min.) je upravený individuálnym potrebám každého dieťaťa. Cieľom je dosiahnuť maximálny fyziologický motorický prejav dieťaťa
  • špeciálno-pedagogická intervencia (45 min.) cieľom individuálnej špeciálno-pedagogickej intervencie je rozvoj základných zručností a schopností dieťaťa
  • kraniosakrálna terapia (30 – 60 min.) je fyzicky nenáročná a jej cieľom je zlepšenie funkcií nervového systému odstraňovaním blokád v kraniosakrálnom systéme
  • rTMS terapia (10 min.) terapia je určená pre pacientov od 3 rokov, ktorí majú rôzne vývojové či traumatické postihnutia mozgu
  • snoezelen terapia (45 min.) je terapia v špeciálne vybavenej miestnosti, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektami, ľahkými vibráciami, príjemnými vôňami, možnosťou polohovania a bazálnej stimulácie
  • kyslíková terapia (30 min.) procedúra je prospešná v rámci výživy a regenerácie svalstva, upokojuje nervový systém, regeneruje mozgové bunky čím sa zlepší mozgová činnosť