AMBULANTNÉ TERAPIE v Centre Natália

Naše centrum neustále vyhľadáva nové liečebné postupy, terapie a metódy s cieľom poskytnúť klientom komplexné odborné služby pod jednou strechou. Centrum Natália ponúka svojim klientom terapie nielen pobytovou formou, ale aj ambulantnou.
Ambulantne u nás môžu klienti absolvovať cvičenie pod vedením fyzioterapeutov v trvaní 45 alebo 90 minút. Cvičenie je vhodné pre deti s:

✔️ detskou mozgovou obrnou
✔️ oneskoreným psychomotorickým vývojom
⁠✔️ genetickými, metabolickými poruchami
⁠✔️ hypotonickým syndrómom
⁠✔️ chybným držaním tela (skolióza, kyfóza, lordóza)
⁠✔️ plochonožím, a iné.

Pri práci používame medzinárodne uznávané metódy, najmä NDT bobath koncept a Therasuit metódu. Každé cvičenie je individuálne prispôsobené konkrétnemu dieťaťu a jeho potrebám.

Ambulantnú fyzioterapiu môžu u nás absolvovať aj dospelí klienti, ktorí potrebujú cvičenie po cievnej mozgovej príhode, po úrazoch či po operáciách pohybového aparátu. Naše centrum navštevujú aj dospelí klienti s diagnózou detská mozgová obrna.

Okrem fyzioterapie ponúkame aj ďalšie ambulantné terapie a metódy:
✔️ rTMS terapia (repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia), ktorá je vhodná pre pacientov s vývojovými či traumatickými poškodeniami mozgu, aj pre ľudí trpiacich depresiou
✔️ bazálna a orofaciálna stimulácia
✔️ kraniosakrálna masáž
✔️ canisterapia
✔️ robotická rehabilitácia (OmniHi5, WalkAide)
✔️ terapia v multisenzorickej miestnosti Snoezelen
✔️ individuálna špeciálno-pedagogická intervencia (INPP terapia neuromotorickej nezrelosti, sluchový tréning, biofeedback, intervencie ABA, Eľkonin, Terapia hrou, FIE metóda atď.)

Viac o našich službách a metódach sa dočítate na podstránke Fyzioterapia a Špeciálna pedagogika.

Záleží nám na tom, aby sa naši klienti ľahšie zorientovali v dostupných metódach a v možnostiach riešenia ich problému, a preto je vstupná konzultácia s našimi odborníkmi vždy zdarma!