REHABILITAČNÉ CENTRUM NATÁLIA

Komplexná a odborná starostlivosť pre deti s DMO

Dieťa je živel, behá po ihrisku, hrá futbal, tancuje, spieva, maľuje, chodí do kina, do školy, užíva si každý moment, ktorý mu život poskytuje. Deti s detskou mozgovou obrnou však majú tieto možnosti obmedzené. Z tohto dôvodu boli vyvinuté rôzne cvičenia, ktoré deťom s DMO a iným neurovývojovými poruchami pomôžu aspoň do určitej miery ovládať ich svalovú hmotu a postaviť sa na vlastné nohy. Centrum Natália je neziskové zdravotnícke zariadenie, ktoré navštevujú deti a mládež s detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami, ktorým je odporučené cvičenie TheraSuit metódou, Bobath konceptom či inými terapiami. S financovaním rehabilitácie Vám môže pomôcť aj Nadácia pomoc druhému.

Hlavným poslaním nášho zdravotníckeho zariadenia sú komplexné a špeciálne rehabilitačné služby s cieľom zlepšenia motorického stavu a spokojnosti klientov, ich optimálneho rozvoja osobnosti a integrácie. Pre rodiny, ktoré k nám cestujú z rôznych kútov Slovenska je pripravené ubytovanie apartmánového typu v dvojizbovom bezbariérovom byte na prízemí obytného panelového domu. Je vzdialené 800 metrov od rehabilitačného centra, čo predstavuje pešou chôdzou cca 12 minút.