rTMS terapia pre pacientov s DMO ako prvá na Slovensku!

rTMS terapia (repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia) sa zameriava na ovplyvnenie mozgovej činnosti pomocou pulzného magnetického poľa. Terapia je určená pre klientov od 3 rokov, ktorí majú rôzne vývojové či traumatické postihnutia mozgu. rTMS terapiu v Centre Natália indikuje a nastavuje psychológ a kognitívny neurovedec doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. Na podávanie rTMS terapie sú vyškolení naši zamestnanci.

Výsledkom terapie je obnova prerušených nervových spojení a zlepšenie fungovania poškodených častí mozgu. Pri kombinácii  rTMS terapie s rehabilitačným cvičením, ktoré v Centre Natália môžu klienti absolvovať buď pobytovo alebo ambulantne, napomáha pri regenerácii svalstva a uvoľňovaní spasticity. Metóda je ambulantná, bezbolestná a nevyžaduje si anestézu ani podávanie sedatív, takže pacient sa ihneď po ošetrení môže vrátiť ku každodennému životu. Tieto výsledky potvrdzuje i zahraničná prípadová štúdia, v ktorej 13 ročné dievčatko so spastickou kvadruparézou podstúpilo počas jedného roka rehabilitačnú liečbu v kombinácii s rTMS terapiou. Ak máte záujem o túto terapiu, zašlite najnovšiu neurologickú správu na e-mail: centrum@pomocdruhemu.sk. Následne Vás budeme kontaktovať, či je pre Vaše dieťa terapia vhodná a dohodnete si konzultáciu s našimi odborníkmi, ktorí vyšetria dieťa a stanovia presný priebeh terapie (intenzitu, dĺžku, miesto aplikácie). Odporúčaných je zväčša cca 10 sedení, pričom každé sedenie trvá 15 – 20 minút.