Nie sme obyčajné rehabilitačné centrum – sme Zdravotnícke zariadenie!

Po náročnom období legislatívnych konaní sme získali povolenie Trnavského samosprávneho kraja na prevádzkovanie Centra Natália ako zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  s odborným zameraním: liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov. Centrum Natália sa tak stalo prevádzkovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Nastala tak situácia, kedy sme mohli osloviť k spolupráci odborných špecialistov. Sme veľmi radi, že u nás máme fyziatričku MUDr. Stanislavu Hausovú, ktorá sa dlhodobo venuje fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii.

Skúsená odborníčka pani doktorka Hausová vyšetruje našich klientov pred nástupom na rehabilitačný pobyt. V centre sú tak naši malí pacienti vyšetrení bez stresu. V príjemnom prostredí centra, tak malý pacient ani nevníma, že prebieha vyšetrenie a preto je aj pre lekára vyšetrenie jednoduchšie, nakoľko dieťa sa väčšinou správa ako v domácom prostredí. Rodičia vnímajú danú službu veľmi pozitívne a kladne hodnotia aj prístup lekárky. Zároveň im pri vyšetrení vzniká priestor na konzultácie a otázky týkajúce sa napredovanie ich dieťaťa.